Dienstag, 1. Juli 2008

Basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipua na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. nanyi kadhalika myaonapo haya yote tambue ya kuwa  yu karibu mlangoni.

Keine Kommentare: